Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto od leta 2016 intenzivno krepimo znanstveno raziskovalno dejavnost s pridobivanjem novih raziskovalno razvojnih projektov, z vzpostavljanjem močne mednarodne mreže z vrhunskimi raziskovalci in priznanimi inštitucijami, s sodelovanjem z lokalno industrijo ter z uvajanjem študentov v znanstveno raziskovalno delo na fakulteti.

Oblikovali smo močno raziskovalno skupino, ki deluje na fakulteti v okviru Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost (IZRD) pod vodstvom prof. dr. Juliusa Kaplunova ob sodelovanju raziskovalcev s Keele University iz Velike Britanije (prof. Graham Rogerson, dr. Danila Prikazchikov, dr. Ludmila Prikazchikova) in raziskovalcev s FINI Novo mesto. Posebno pozornost namenjamo aplikativnim raziskavam v sodelovanju z lokalno industrijo in integraciji vrhunskih akademskih znanj z razvojnimi izzivi v podjetjih Dolenjske regije, npr. TPV d.o.o. in SiEVA d.o.o. V preteklem obdobju smo pripravili več delavnic, seminarjev, predavanj in znanstvenih konferenc s ciljem prenosa specifičnih temeljnih akademskih znanj v svet inženirstva ter oblikovanja novih pristopov k iskanju inovativnih trajnostno naravnanih razvojnih rešitev.

Aktivno medsebojno sodelovanje med našo raziskovalno skupino in inženirskimi partnerji nam omogoča, da skupaj oblikujemo nove raziskovalno razvojne izzive, ki jih bomo reševali z uvajanjem vrhunskih temeljnih in empiričnih znanj z interdisciplinarnih področij, ki so potrebna za izboljšanje funkcionalnosti izdelkov in tehnologij.

Izvedbo razvojno raziskovalnega dela sofinancira Mestna občina Novo mesto.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.