Akademski večeri

Akademski večeri predstavljajo nadaljevanje večletne tradicije Društvenih tematskih večerov Dolenjske akademske pobude – DAP, ki so v naši regiji postali prepoznaven prostor za razvijanje in animiranje akademskega razmišljanja.

DAP-u so se kot soorganizatorji pridružili tudi Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto (FINI) in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ). Tako bodo akademski večeri potekali v mesečni frekvenci in sicer vsako tretjo sredo v mesecu v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine (KCJT).

Akademski večeri ponujajo priložnost za predstavitev razmišljanj zanimivih gostov, izmenjavo mnenj in prijetnega druženja. Z Akademskimi večeri želimo prispevati tudi k razvoju takega stanja duha, ki bi izražal željo po zaokrožitvi visokošolskega prostora naše regije v Univerzo v Novem mestu.

Akademski forumi

Akademski forumi z letom 2011 postajajo nova oblika skupnega delovanja ključnih akterjev univerzitetnega prostora v Novem mestu. Izvajali jih bomo v polletni frekvenci, vsebinsko pa predstavljajo organsko nadgradnjo mesečno izvajanih Akademskih večerov.

Poslanstvo akademskih forumov prepoznavamo v prispevanju k nenehnemu izboljševanju ustvarjalnih potencialov naše regije. Trudili se bomo izbirati teme, ki bodo aktualne, zanimive in strateško pomembne.

Akademske forume bomo izvajali v obliki enodnevnih posvetovanj, okroglih miz, konferenc in delovnih srečanj. Ob zaključku vsakega foruma bo oblikovan povzetek ugotovitev, sklepov in usmeritev, s ciljem prispevanja k hitrejšemu in uravnoteženemu trajnostnemu razvoju naše regije.

11.4.2016

Na 33. akademskem večeru smo gostili prof. dr. Miho Japlja, ki je predstavil svoj obsežni raziskovalni opus v predavanju z naslovom Kemija je del mojega življenje.

3.4.2015

Tokrat smo na 32. akademskem večeru na temo Robotike v Sloveniji gostili akademika prof. dr. Tadeja Bajda, predsednika SAZU.

18.11.2014

Univerzitetni prostor Novo mesto je v sklopu 31. akademskega večera v ponedeljek,  17. novembra 2014, v svetniški dvorani Mestne občine Novo mesto (Rotovž), organiziral okroglo mizo z naslovom Ustanavljanje Univerze v Novem mestu. 

12.5.2014

30. Akademski večer z naslovom "Kako usmerjati dvig dodane vrednosti?" je potekal v organizaciji društva Dolenjska akademska pobuda. Predavala sta mag. Matjaž Marovt, direktor Tehnične direkcije in namestnik generalne direktorice Adrie Mobil d.o.o., in Igor Žula, direktor podjetja 3projekt d.o.o.

7.3.2014

3.3.2014

29. Akademski večer z naslovom "Razvoj in inovacije v Gorenju d.d." je potekal v organizaciji društva Dolenjske akademske pobude. Predaval je Boštjan Pečnik, direktor za področje razvoja v Gorenju, d.d.

25.11.2013

28. Akademski večer je potekal v obliki okrogle mize, kjer so zainteresirani deležniki predstavili in izmenjali poglede na besedilo zakona o visokem šolstvu, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30. oktobra letos posredovalo v javno obravnavo.

7.10.2013

27. Akademski večer z naslovom "Inovacije, vodenje in podjetništvo" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. dr. Anton Mavretič.

18.6.2013

26. Akademski večer z naslovom "Razpet med znanostjo in gospodarstvom" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS.

22.4.2013

19.3.2013

25. akademski večer z naslovom "Kakovost vina v vinorodni deželi Posavje in vinska kultura" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je dr. Julij Nemanič.

17.12.2012

24. akademski večer z naslovom "Vedenje polimerov pri ekstremnih obremenitvah" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je akademik prof. dr. Igor Emri, predsednik Inženirske akademije Slovenije.

22.11.2012

23. akademski večer z naslovom "Univerza v regiji odličnosti" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. ddr. Janez Usenik.

30.5.2012

22. akademski večer z naslovom "Težnost in beztežnost: škodljivi vplivi breztežnosti na človeški organizem - adaptacije imajo meje ".

18.4.2012

Tokratni 21. akademski večer z naslovom "Vitki razvoj - hitro, učinkovito in poceni od znanja do izdelka" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude.

3.4.2012

Tokratni 20. akademski večer z naslovom "Računalniška analiza šahovskih prvakov" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. dr.

1.3.2012

29.2.2012

14. februarja 2012 je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizirala 19. akademski večer.

26.1.2012

Predstavitev zanimivih eksperimentov iz naravoslovja.

16.1.2012

Predavanje Ruperta Goleta z naslovom Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih.

13.1.2012

Problem Hanojskega stolpa je eden najbolj znanih problemov rekreacijske matematike.

10.10.2011

Septembrski akademski večer je potekal kot del Noči raziskovalcev.

24.6.2011

Predavanje izr. prof. dr. Boruta Rončevića o Nacionalnem programu visokega šolstva.

26.5.2011

Inovativna avtomobilska industrija.

15.4.2011

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Foruma odličnost in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga, je na 12. akademskem večeru predstavil pomembnost slovenske knjige v daljni in bližnji preteklosti.

29.3.2011

Predavatelj prof. dr. Franc Pohleven je predstavil sodobno predelavo lesa kot edinstveno priložnost Slovenije za izhod iz krize.

17.2.2011

Paneli in razprave o možnih in potrebnih inovativnih usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja.

26.1.2011

Predavatelj asist. dr. Blaž Koritnik, dr. med. je predstavil tematiko s področja nevroznanosti.

22.12.2010

Andraž Tori, soustanovitelj in tehnični direktor mladega podjetja Zemanta je predstavil njihov vodilni istoimenski izdelek od ideje do izvedbe.

22.11.2010

Okrogli mizi v sklopu konference URS Novo mesto.

13.10.2010

Predstavitev in razprava o osnutku NPVŠ 2011 - 2020.

15.9.2010

Predavatelj mag. Rado Pezdir je predstavil aktualno tematiko in med obiskovalci sprožil živahno razpravo.

25.5.2010

Majski akademski večer je potekal v torek, 25. maja 2010 ob 17.00 uri v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, in sicer je razprava tekla o zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ki jo je vodila predavateljica izr. prof. dr. Mojca Novak, v. d. direktorja Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

14.4.2010

V sredo, 14. aprila 2010, ob 16.30 uri je v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, red. prof. dr. Marin Berovič predstavil tematiko z naslovom: Farmacevtske učinkovine gliv.

24.3.2010

V sredo, 24. marca 2010, ob 17. uri je v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, red. prof. dr. Frane ADAM predstavil tematiko z naslovom: Lokalna in regionalna razvojna jedra. Dogodka se je udeležilo okoli 60 obiskovalcev.

24.2.2010

V sredo, 24. februarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine izr. prof. dr. Miroslav Bača predstavil tematiko z naslovom: Biometrija - med varnostjo in zasebnostjo.

20.1.2010

V sredo, 20. januarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine prof. dr. Jože GRIČAR predstavil tematiko z naslovom: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih laboratorijev.

22.4.2009

Društveni tematski večer z prof. dr. Jankom Kosom.

19.3.2009

Društveni tematski večer DAP s prof. dr. Borisom Orlom.

22.4.2008

Tokrat smo za uvodnega animatorja naprosili akademika prof. dr. Branka Stanovnika.

15.1.2008

Društvo DAP je 15. januarja 2008 organiziralo srečanje z prof. dr Dušanom Plutom, ki je predaval na temo sveta in Slovenije pred izzivi okoljske globalizacije.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.