Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pod številko 3069 (št. odločbe 6314-107-2010/4 z dne 28.3.2011). Fakulteta izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost v okviru notranje organizacijske enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost FINI temelji na naslednjih načelih:

  • sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti,
  • razvoj stroke na področju tehnike, naravoslovja in družboslovja,
  • zagotavljanje osebnega razvoja raziskovalcev za dosego nenehnega izboljševanja individualne raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja,
  • izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja v okviru mednarodnih, nacionalnih in tržnih projektov za potrebe gospodarstva in negospodarstva,
  • organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih srečanj,
  • usmerjanje promocije in objave rezultatov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.