Študentski referat, Ekonomika, Informatika

Lucija Galič, mag. posl. ved, vodja študentskega referata
 lucija.galic@fini-unm.si
(07) 393 22 07

Janja Šašek, dipl. ekon., referentka za študentske zadeve
 janja.sasek@fini-unm.si
(07) 393 22 06

Nada Košmerl, računovodkinja
 nada.kosmerl@guest.arnes.si
(07) 393 21 26

Aleš Cvelbar, informatik
 ales.cvelbar@fini-unm.si

Matic Medvešek, informatik
matic.medvesek@fini-unm.si

Knjižnica

Marija Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar, knjižničarka
 knjiznica@fini-unm.si
(07) 393 21 27

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.