Informacije o vpisu

Študijski programi STROJNIŠTVA (VS, UN, MAG, DR) se izvajajo v izredni obliki. Fakulteta želi študijske programe strojništva približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije, zato izvajamo študij v kombinirani obliki študija na daljavo. Študenti na daljavo pridobijo enakovredno znanje in osvojijo enake kompetence kot študenti, ki se izobražujejo v klasični obliki. Študij na daljavo predstavljala le obliko študija, v osnovi gre za izobraževanje po enem študijskem programu.

Kako poteka študij na daljavo?

  • Študij na daljavo predstavlja sodobno obliko študija s pedagoško in tehnično podporo.
  • Spletna učilnica z eno vstopno točko omogoča dostop do vsebin predmetov kjerkoli in kadarkoli.
  • Pri študiju na daljavo se ne udeležujete predavanj na fakulteti, ampak študirate doma na podlagi gradiva ter posnetih predavanj v spletni učilnici, ob pomoči predavatelja, ki vas usmerja in nudi pomoč.
  • Pri študiju niste prepuščeni sami sebi, organizirana so tedenska online srečanja.
  • Udeležiti se morate obveznih vaj, ki se izvajajo na fakulteti ali v podjetjih.
  • Pisni izpiti se izvajajo v živo na sedežu fakultete.
  • Posamezni predmet traja od 3 – 8 tednov (odvisno od števila kreditnih točk) v zaporedni obliki: online predavanja ali seminarske vaje in/ali laboratorijske vaje ter izpit. Vzporedno potekata do dva predmeta hkrati, online srečanje pri predmetu pa enkrat tedensko, v popoldanskem času.

Stroški študija se lahko poravnajo na 2, 4 ali 12 obrokov brez obresti.

Prijavo za vpis je potrebno oddati v razpisanih prijavnih rokih v aplikaciji Evš. Brez oddane prijave vpis na fakulteto v študijskem letu 2024/25 ne bo možen.

Za vpisne pogoje ali druge informacije izpolnite obrazec INFORMACIJE O VPISU.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.