Razpisi za vpis v študijskem letu 2024/2025

Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila – I. stopnje v študijskem letu 2024/2025

Razpis za vpis na podiplomski magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija – II. stopnje v študijskem letu 2024/2025

Razpis za vpis na podiplomski doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija – III. stopnje v študijskem letu 2024/2025

Način prijave

Kandidati za vpis lahko oddajo prijavo za študij na FINI Novo mesto v treh prijavnih rokih:

  • 1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 2. 7. 2024
  • 2. prijavni rok: od 16. 8. 2024 do 20. 9. 2024
  • 3. prijavni rok: od 24. 9. 2024 do 26. 9. 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest. Rok bo razpisan le, če bodo še ostala prosta mesta.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava. Če se kandidat prijavlja:

  • z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ.
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, ki ga sam ustvari v SI-PASS), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ.

Izberete stopnjo študija in označite Zasebni visokošolski zavodi. Iz seznama izberete Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, prijavni rok in vrsto prijave.

Kot pravočasna prijava se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI-računom, 2) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka, 3) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ.

Pošiljanje prilog k prijavi za vpis elektronsko preko portala eVŠ

Oddaja prijavnih obrazcev in dokazil/prilog bo potekala elektronsko preko spletnega portala eVŠ . Določilo bo veljalo le ob pravočasni uveljavitvi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. V nasprotnem primeru bo potrebno dokazila/priloge fizično poslati na fakulteto.

Prijave in dokazila/priloge po koncu prvega prijavnega roka preko portala eVŠ bo možno oddati najkasneje do 5. 7. 2024, po koncu drugega prijavnega roka do 23. 9. 2024 ter po koncu tretjega prijavnega roka do 26. 9. 2024.

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat obveščen na e-naslov, naveden v prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel.

Vsi dokumenti se oddajajo samo v elektronski obliki preko portal eVŠ.

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri tehničnih težavah z oddajo prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

EKC rešuje predvsem tehnična vprašanja, ki so vezana na oddajo prijave za vpis preko SI-PASS storitve, ki je enotna kontaktna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov ter elektronsko podpisovanje različnih vlog, tudi prijave za vpis. Kar EKC ne zna odgovoriti, preusmeri na drugi nivo podpore prijaviteljem, ki se spreminja.

Z letošnjim letom drugi nivo podpore prijaviteljem pri oddaji prijave za vpis prevzema Študentska organizacije Slovenije (ŠOS), ki tako rešuje predvsem vsebinska vprašanja prijaviteljev in jim pomaga pri oddaji prijave za vpis (tretji nivo podpore prijaviteljem postaja ministrtsvo, ki mu ŠOS posreduje vprašnja v reševanje).

KontaktnI podatkI Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) v primeru vsebinskih vprašanja v povezavi z oddajo prijave za vpis na portalu eVŠ:
e-mail: info@podpora-vpis.si
T: 064 179 197

tag

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.