Predstavitev študija na daljavo v kombinirani obliki

FINI je bila do sedaj edina fakulteta v Sloveniji, ki je izvajala študij strojništva na daljavo. Ta predstavlja akreditirano in sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo.

Študij strojništva na daljavo je organiziran v kombinirani obliki, pretežni del študija poteka na daljavo. Predavanja potekajo online, vaje se izvajajo v živo na fakulteti oz. v podjetjih, s katerimi ima fakulteta sklenjeno sodelovanje.

Pisni izpiti se izvajajo v živo na sedežu fakultete.

Študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, iščejo prostor in možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja). 

Razlogi za študij na daljavo v kombinirani obliki

  • Večletne izkušnje: Študij na daljavo izvajamo že več kot deset let, vsako leto ga nadgrajujemo z vpeljavo dodatnih orodij, s katerimi zagotavljamo še kakovostnejšo izvedbo študija.
  • Enako(vredno) znanje: Študenti na daljavo pridobijo enakovredno znanje in osvojijo enake kompetence kot študenti, ki se izobražujejo v klasični obliki. Študij na daljavo predstavljala le obliko študija, v osnovi gre za izobraževanje po enem študijskem programu.
  • Prilagodljivost: Če ste zaposleni, imate družino ali druge obveznosti, zaradi katerih se težko udeležujete predavanj, je študij na daljavo prava izbira, saj nudi možnost študija po vaši meri. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas, namenjen študiju. Študij je zasnovan za samostojno učenje in je prilagojen individualnim potrebam.
  • Prihranek časa: Ni se vam potrebno večkrat tedensko voziti na predavanja, saj lahko do študijskih gradiv dostopate kjerkoli. Potrebujete le osebni računalnik s primerno programsko opremo.
  • Enostaven dostop: Ponujamo sodobno obliko študija v virtualnem okolju. Spletna učilnica z eno vstopno točko omogoča dostop do vsebin predmetov kjerkoli in kadarkoli.
  • Voden študij: Pri študiju na daljavo ne boste prepuščeni sami sebi. Študij je voden s tedenskimi usmeritvami oz. zadolžitvami in z izvajanjem spletnih predavanj.

Potek študija na daljavo v kombinirani obliki

Na začetku študijskega leta organiziramo uvodni teden, na katerem podrobneje predstavimo potek študija in spletno učilnico.

Pri študiju boste potrebovali primeren računalnik, dostop do interneta in zunanjo kamero.

Posamezni predmet traja od 3 – 8 tednov (odvisno od kreditnih točk) v zaporedni obliki: predavanja, seminarske vaje in/ali laboratorijske vaje, izpit. Udeležba na vajah je obvezna za vse študente. Vaje se izvajajo na sedežu fakultete ali v izbranih podjetjih.

Predavanja potekajo po sistemu dveh ali treh vzporednih izvedb predmetov. Vsa navodila in gradivo je objavljeno v spletni učilnici posameznega predmeta.

Podpora pri študiju na daljavo v kombinirani obliki

Tedensko se povežete s predavateljem preko spletne konference, ki odgovarja na vaša vprašanja, vas spodbuja ter motivira.

Fakulteta zagotavlja tudi vso potrebno tehnično podporo. Za tehnično pomoč se lahko obrnete na:

Aleš Cvelbar, informatik, tehnična pomoč študija na daljavo
E-mail: ales.cvelbar@fini-unm.si

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.