domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

Izredni študij strojništva v klasični obliki in študij strojništva na daljavo kot najfleksibilnejša oblika študija

Fakulteta za industrijski inženiring izvaja izredni študij v klasični obliki in študij na daljavo. Izredni študij strojništva se izvaja na sedežu fakultete v popoldanskem času, dvakrat tedensko. Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov.

Kako poteka izredni študij strojništva?

KAKO POTEKA IZREDNI ŠTUDIJ

Študij strojništva na daljavo je akreditirana oblika študija, ki jo fakulteta izvaja na nivoju celotne Slovenije in predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Ponujamo sodobno obliko študija v virtualnem okolju.  Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem  samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas namenjen študiju.  Študij na daljavo je organiziran v kombinirani obliki.  Laboratorijske vaje se izvajajo na sedežu fakultete in v podjetjih, s  katerimi ima fakulteta sklenjene pogodbe. E-učilnico prilagajamo evropskim smernicam, in sicer Unique (European Universities Quality in e-Learning), ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju (EFQUEL) ter E-xcellence, z namenom, da zagotovimo sodoben, kakovosten in tehnološko podprt študij, ki je na mednarodni ravni.

Kako poteka študij strojništva na daljavo?

KAKO POTEKA ŠTUDIJ NA DALJAVO

V skladu z merili ECTS se v letno obremenitev študenta šteje organizirano študijsko delo, ki se izvaja v obliki predavanj, vaj, laboratorijskih vaj, projektnega dela, strokovne prakse in individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja ter priprava in zagovor projektne diplomske naloge).

Poleg vpisa v 1. letnik fakultete, so v skladu z Merili za prehode možni vpisi neposredno v višje letnike, in sicer:

  • neposredno v 2. oziroma v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole;
  • neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa;
  • neposredno v višji letnik se lahko vpišejo tudi kandidati, ki niso zaključili študija na drugih fakultetah oziroma študijskih programih.

Dodatne informacije lahko pridobite na referat@fini-unm.si oz.  s klicem na številko 07/39 32 206.

Prijava za vpis

Informativna prijava

 

Pošlji prijatelju