AKADEMSKI VEČER: Dekanska konferenca in Gospodarski forum

22.11.2010

AKADEMSKI VEČER: Dekanska konferenca in Gospodarski forum

8. Akademski večer je potekal v sklopu konference Regije znanja in nova vloga univerz, ki jo je organiziralo Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto.

V ponedeljek, 22. novembra 2010, sta se odvili dve okrogli mizi, z naslovoma Dekanska konferenca in Gospodarski Forum.

Moderator Dekanske konference, prof. dr. Miha Japelj je gostil dekane visokošolskih ustanov: Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (prof. dr. Anton Jezernik), Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (doc. dr. Boris Bukovec), Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (doc. dr. Janez Povh), Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (izr. prof. dr. Matevž Tomšič) in Visoke šola za tehnologije in sisteme (doc. dr. Boštjan Zafošnik).

Moderator Gospodarskega foruma, izr. prof . dr. Borut Rončević, pa je usmerjal diskusijo predstavnikov gospodarstva oz. podjetij:

Z obravnavano tematiko smo do neke mere ponudili nov uvid v kompleksno in pomembno problematiko, hkrati pa seznanili slovensko in mednarodno javnost z naraščajočim pomenom tovrstnih povezav, še posebej z vidika spodbujanja konkurenčnosti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.