RUDOLF PUŠENJAK: TORZIJSKE VIBRACIJE IN NESTABILNOST VEČSTOPENJSKIH ZOBNIŠKIH GONIL

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.